Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2021. - № 4.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDY

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-4-5-15

Ю.І. Фещенко, М.І. Гуменюк, М.І. Линник, О.Я. Дзюблик, М.М. Кужко, О.В. Терешкович, О.В. Хмель, І.О. Панащук, М.В. Ященко, О.С. Денисов, Т.А. Спринсян
Інгаляційні антисептики й інгаляційні противірусні нерецептурні препарати в профілактиці ГРВІ, зокрема COVID-19: епідеміологічне дослідження

®

Yu.I. Feshchenko, M.I. Gumeniuk, М.І. Lynnyk, O.Ya. Dziublyk, M.M. Kuzhko, О.V. Tereshkovych, O.V. Khmel, I.O. Panashchuk, M.V. Yashchenko, О.S. Denysov, Т.А. Sprynsian
Inhaled antiseptics and inhaled antiviral non-prescription drugs in the prevention of ARVI, in particular COVID-19: an epidemiological study

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-4-16-24

М.І. Линник, І.В. Ліскіна, М.І. Гуменюк, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, В.А. Святненко, І.О. Панащук, В.Є. Іващенко
Діагностика уражень паренхіматозних органів при COVID-19 із застосуванням цифрової програмної обробки зображень комп’ютерної томографії

®

М.І. Lynnyk, І.V. Liskina, М.І. Gumeniuk, V.І. Іgnatieva, G.L. Gumeniuk, V.А. Svyatnenko, І.О. Panashchuk, V.Y. Ivashchenko
Diagnostics of lesions of parenchymatic organs in COVID-19 with the application of digital software processing of computer tomography images

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-4-25-31

І.Л. Платонова, М.І. Сахелашвілі, Г.Д. Штибель, О.І. Сахелашвілі-Біль
Лабораторна оцінка ефективності застосування Ліастену в комплексній терапії мультирезистентного туберкульозу легень

®

I.L. Platonova, M.I. Sakhelashvili, G.D. Shtybel, O.I. Sakhelashvili-Bil
Laboratory evaluation of the efficacy of Liastene application in complex therapy of multiresistant pulmonary tuberculosis

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-4-32-37

М.В. Ященко
Ризики застосування вимірювань результатів за шкалою часу до події та порядковими шкалами в клінічних дослідженнях COVID-19

®

M.V. Yashchenko
Risks of using pre-event time scale and ordinal scale measurements in COVID-19 clinical trials

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW ARTICLE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-4-38-44

Л.Д. Тодоріко, Я.І. Тодеріка, О.С. Шевченко, О.В. Підвербецька, О.Я. Підвербецький
Роль дефіциту вітаміну D у протитуберкульозному захисті

®

L.D. Todoriko, Ya.I. Toderika, O.S. Shevchenko, O.V. Pidverbetska, O.Ya. Pidverbetskyi
The role of vitamin D deficiency in antituberculous protection

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

Д. Ферранте, А. Лікарі, Д.Л. Марселья, С. Ла Грутта
Застосування цифрових технологій у дітей із бронхіальною астмою

®

G. Ferrante, A. Licari, G.L. Marseglia, S. La Grutta
Digital health interventions in children with asthma

 

АКТУАЛЬНІ ПОДІЇ / ACTUAL EVENTS

 

Міжнародний конгрес Європейського респіраторного товариства (ERS): відкриття та виклики 2021 року
®

The International Congress of the European Respiratory Society (ERS): discoveries and challenges of 2021
 

 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua