Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2023. - № 3.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ЮВІЛЕЙ / ANNIVERSARY

 

Вітаємо Ярослава Олександровича Дзюблика з 50-річчям!
®

Congratulations to Yaroslav Dziublyk happy 50th anniversary!
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ / ACTUAL PROBLEMS: LITERATURE REVIEW

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-3-7-15

В.І. Черній
Тяжка позалікарняна пневмонія: принципи діагностики й інтенсивної терапії
®

V.I. Chernii
Severe community-acquired pneumonia: principles of diagnostics and intensive therapy

 

ОРИГІНАЛЬНА СТАТТЯ / ORIGINAL ARTICLE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-3-16-23

М.І. Линник, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, В.А. Святненко, В.Є. Іващенко, О.П. Чоботар, М.Г. Палівода
Особливості перебігу туберкульозу легень на тлі коронавірусної інфекції за даними комп’ютерної томографії органів грудної клітки
®

М.І. Lynnyk, V.І. Іgnatieva, G.L. Gumeniuk, V.А. Svyatnenko, V.Ye. Ivashchenko, О.P. Chobotar, М.G. Palivoda
Features of the course of pulmonary tuberculosis against the background of coronavirus infection according to computed tomography of the chest organs

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-3-24-30

І.О. Новожилова, І.В. Бушура
Ризики рецидиву в перехворілих на туберкульоз легень
®

I.O. Novozhylova, I.V. Bushura
Risks of recurrence in people with pulmonary tuberculosis

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-3-31-35

О.І. Сахелашвілі-Біль, І.Л. Платонова
Оцінка ефективності імуномодулятора BI-V у комплексній терапії дітей і підлітків, хворих на МЛС/Риф-ТБЛ
®

O.I. Sakhelashvili-Bil, I.L. Platonova
Evaluation of the effectiveness of immunomodulator BI-V in the complex therapy of children and adolescents with multiple drug-resistant pulmonary tuberculosis

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW ARTICLE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-3-36-42

О.А. Галушко
Нові й маловідомі можливості едаравону в лікуванні мозкового інсульту та позакраніальної патології (до першого ювілею застосування едаравону в Україні)
®

O.A. Halushko
New and little-known possibilities of edaravone in the treatment of cerebral stroke and extracranial pathology (to the first anniversary of the use of edaravone in Ukraine)

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-3-43-48

О.С. Орлик, А.В. Гарницька
Ендокринні побічні ефекти імунотерапевтичних препаратів
®

O.S. Orlyk, A.V. Garnytska
Endocrine side effects of immunotherapeutic drugs

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / CLINICAL CASE

 

Y. Nong, X. Wei, D. Yu
Механізми запалення та стратегії лікування індукованої сепсисом дисфункції міокарда
®

Y. Nong, X. Wei, D. Yu
Inflammatory mechanisms and intervention strategies for sepsis‐induced myocardial dysfunction

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST

 

ПАМ’ЯТЬ / MEMORY

 

О.А. Галушко, Д.О. Дзюба, С.М. Недашківський
Професор Ігор Шлапак у спогадах і роздумах учнів (до 80-річчя від дня народження)

®

O.A. Halushko, D.O. Dzyuba, S.M. Nedashkivskyy
Professor Ihor Shlapak in the memories and reflections of students (for the 80th anniversary of his birthday)
 

 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua