Історія ННЦ
Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про ННЦ:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва ННЦ

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2024. - № 1.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ВІТАЄМО! / CONGRATULATIONS

 

До ювілею академіка Національної академії медичних наук України, професора Юрія Івановича Фещенка
®

To the anniversary of academician of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, professor Yurii Ivanovych Feshchenko
 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDIES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2024-1-9-17

І.О. Сем’янів, Л.Д. Тодоріко, Я.І. Виклюк, Д.В. Невінський
Застосування геопросторової мультиагентної системи для моделювання різних аспектів передачі туберкульозу
®

I.O. Semianiv, L.D. Todoriko, Ya.I. Vyklyuk, D.V. Nevinskyi
Application of geospatial multi-agent system for simulation of different aspects of tuberculosis transmission

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2024-1-18-23

Л.М. Зенкіна, О.А. Галушко
Інфузійна терапія при операціях ендопротезування колінного та кульшового суглобів у хворих на цукровий діабет
®

L.M. Zenkina, O.A. Halushko
Infusion therapy during knee and hip arthroplasty operations in patients with diabetes

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2024-1-24-30

О.К. Яковенко, М.І. Линник, І.В. Ліскіна, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, М.Г. Палівода
Рентгенологічні та морфологічні особливості розвитку синдрому легень, що зникають, у хворих на негоспітальну вірусну пневмонію (COVID-19)
®

O.K. Yakovenko, M.I. Lynnyk, I.V. Liskina, V.I. Ignatieva, G.L. Gumeniuk, M.G. Palivoda
Radiological and morphological features of vanishing lung syndrome development in patients with COVID-19 community-acquired viral pneumonia

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2024-1-31-38

Л.І. Конопкіна, К.В. Рибалка
Клініко-функціональні та візуалізаційні паралелі в об’єктивному статусі осіб, що перенесли негоспітальну COVID-19-асоційовану пневмонію
®

L.І. Konopkina, К.V. Rybalka
Clinical, functional and imaging parallels in the objective status of patients after communityacquired COVID-19-associated pneumonia

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2024-1-39-43

О.М. Разнатовська, О.С. Шальмін, Р.М. Ясінський, А.В. Федорець, А.О. Світлицький, О.А. Світлицька
Особливості перебігу туберкульозу на тлі фіброзивного професійного інтерстиційного захворювання легень
®

О.М. Raznatovska, O.S. Shalmin, R.M. Yasinskyi, A.V. Fedorec, A.O. Svitlytskyi, O.A. Svitlytska
Features of tuberculosis’ course in fibrosing occupational interstitial lung disease

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW ARTICLE

 

DDOI: 10.32902/2663-0338-2024-1-44-50

Д.В. Добрянський, Г.Л. Гуменюк, П.Ф. Дудка, І.П. Тарченко, Т.І. Козар, А.В. Кучарська, Т.А. Леонова
Сучасний менеджмент лейкемоїдних реакцій
®

D.V. Dobrianskyi, G.L. Gumeniuk, P.F. Dudka, I.P. Tarchenko, Т.І. Коzаr, А.V. Кuchаrskа, Т.А. Leonova
Modern management of leukemoid reactions

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2024-1-51-57

В.З. Нетяженко, С.Є. Мостовий
Можливість корекції порушень церебрального кровотоку й ушкодження центральної нервової системи за допомогою цитиколіну у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з COVID-19
®

V.Z. Netiazhenko, S.Ye. Mostovyi
Possibility of correction of cerebral blood flow disorders and central nervous system damage with citicoline in patients with coronary artery disease in combination with COVID-19

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2024-1-58-62

Ю.О. Матвієнко, О.Р. Панасюкова
Імунологічні аспекти постковідного синдрому у хворих на туберкульоз легень
®

Yu.O. Matviienko, O.R. Panasiukova
Immunological aspects of the post-COVID syndrome in patients with pulmonary tuberculosis

 

 


HomeПошук Про ННЦНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю ННЦ ФПА НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт ННЦ обов'язкове!

© Відділ ІКТ
ННЦ ФПА

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua