Історія ННЦ
Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

Русская версия

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Оригінальні статті - резюме

Про ННЦ:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва ННЦ

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

В цьому розділі сайту публікуються оригінальні
наукові праці, які раніше ніде не публікувалися.
Правила оформлення бібліографічного посилання
на електронну публікацію

Вимоги до авторів публікацій

  PDF
 
 

Зберегти статтю    

817 kb

 

Діагностика та лікування пневмоцистної пневмонії у віл-інфікованих
С.О. Черенько

Резюме
Пневмоцистна пневмонія лишається тяжким опортуністичним захворюванням та росповсюдженою причиною смерті в імуноскомпроментованих осіб та ВІЛ-інфікованих. Ушкодження легень та розвинення дихальної недостатності при пневмоцистній пневмонії обумовлені запальною реакцією організму людини на збудника захворювання. Для діагностики пневмоцистної інфекції використовують клініко-рентгенологічні дані, мікроскопію зразків мокротиння, бронхо-альвеолярного лаважу, легеневої тканини для ідентифікації пневмоцисти. Триметоприм/сульфаметоксазол з додатковим призначенням глюкокортикоїдів пригнічують запалення в легенях та являються препаратами першого вибору.


Diagnostics and treatment of pneumocystis pneumonia in hiv patients
S.A. Cherenko

Summary
Pneumocystis pneumonia remains a cause of opportunistic infection and death in immunocompromised patients. Lung injury and respiratory impairment during Pneumocystis pneumonia are mediated by inflammatory responses in the host to the organism. Diagnosis is based on clinical, x-ray data and miсroscopical examination to identify pneumocystis from specimens of sputum, bronchoalveolar fluid or lung tissue. Trimethoprim-sulfamethoxazole with adjunctive corticosteroid therapy to suppress lung inflammation in patients remains the first choice treatment.

 
 

Save the article      

817 kb

 
 

Зберегти статтю      

 215 kb

Порушення функції монооксигеназної системи мікросом печінки щурів при бронхообструктивному синдромі та можливість їх корекції омега-3 поліненасиченими жирними кислотами
В.І. Коржов, А.М. Алфьоров

Резюме
Вивчена дія омега-3 поліненасичених жирних кислот (омега-3 ПНЖК ) на монооксигеназну систему мікросом печінки білих щурів з експериментальним бронхообструктивним синдром середнього ступеню тяжкості. Омега-3 ПНЖК, що були застосовані з лікувальною дією, сприяють її реактивації.


Infringements in monooksygen to system of microsomas of a liver rats at bronchoobsruction a set of symptoms and their correction omega-3 by polyunsaturated fatty acids
V.I. Korzhov, A.N. Alferov

Summary
The action omega-3 of polyunsaturated fatty acids (omega-3 PUFA) on monooksygen system microsomas of a liver white rats with experimental bronchoobsruction by a set of symptoms of a center degree of gravity is investigated. Omega-3 PUFA with the medical purpose promote of a reactivation.

 

Save the article      

 215 kb

 
 

Зберегти статтю      

 300 kb

Окислювальне фосфорилювання мітохондрій печінки щурів при бронхообструктивному синдромі середнього ступеню тяжкості та введенні
омега-3 поліненасичених жирних кислот
В.І. Коржов, А.М. Алфьоров

Резюме
Полярографічним методом вивчена дія омега-3 поліненасичених жирних кислот (омега-3 ПНЖК ) на окилювальне фосфорилювання мітохондрій печінки білих щурів з експериментальним бронхообструктивним синдромом середнього ступеню тяжкості. Омега-3 ПНЖК сприяють нормалізації порушеної функціональної активності мітохондрій печінки.


Oxidative phosphorylation of mitochondrions of a liver at bronchoobstruction a set of symptoms of a center degree of gravity and introduction Omega-3 of polyunsaturated fatty acids
V.I. Korzhov, A.N. Alferov

Summary
The polarographic method investigates action Omega-3 of polyunsaturated fatty acids (Omega-3 PUFA) on oxidative phosphorylation of mitochondrions of a liver with experimental bronchoobstruction by a set of symptoms of center degree of gravity. Omega-3 PUFA the normalization of outraged function activity of mitochondrions of a liver promote.

Save the article      

300 kb

   

 

ZIP
 
 

 

 

Зберегти статтю      

 13 kb

Метаболізм мітохондрій і мікросом печінки при експериментальній бронхо-легеневій патології і використанні омега-3 поліненасичених жирних кислот
В.І. Коржов, А.М. Алфьоров, М.В. Коржов

Резюме
Полярографічним методом вивчена дія омега-3 поліненасичених жирних кислот (омега-3 ПНЖК ) на біоенергетичні функції мітохондрій і монооксигеназну систему мікросом печінки білих щурів з експериментальним гострим і хронічним бронхітом і пневмосклерозом. Омега-3 ПНЖК сприяють реактивації функціональній активності мітохондрій і мікросом печінки, порушених при бронхо-легеневій патології.


Metabolism of mitochondrions and microsomas of a liver at an experimental broncho-pulmonary pathology and application Omega-3 polyunsaturated fatty acids
V.I. Korzhov, A.N. Alferov, M.V. Korzhov

Summary
The polarographic method investigates action Omega-3 polyunsaturated fatty acids ( Omega-3 PUFA ) on biopower functions of mitochondrions and monooxigenase system of microsomas of a liver white rats with an experimental acute and chronic bronchitis and pneumosclerosis. Omega-3 PUFA the reactivations of function activity of mitochondrions and microsomas of a liver outraged at a broncho-pulmonary pathology promote.

 Save the article      

 13 kb

 
 

 

 

Зберегти статтю      

 12 kb

Про можливість корекції омега-3 поліненасиченими жирними кислотами порушень енергетичного обміну при експериментальному бронхообструктивному синдромі легкого ступеню тяжкості
В.І. Коржов, А.М. Алфьоров

Резюме
Полярографічним методом вивчена дія омега-3 поліненасичених жирних кислот (омега-3 ПНЖК) на біоенергетичні функції в мітохондріях печінки білих щурів з експериментальним бронхообструктивним синдромом легкого ступеню тяжкості. омега-3 ПНЖК сприяють реактивації функції дихального ланцюга мітохондрій печінки.


About a possibility of correction omega-3 polyunsaturated fatty acids of infringements of energy metabolism at experimental bronchusоbstruction of symptoms of a mild degree of gravity
V.I. Korzhov, A.N. Alferov

Summary
 The action Omega-3 of polyunsaturated fatty acids (Omega-3 PUFA) on oxidation system mycrosome of a liver white rats with an experimental pneumosclerosis is investigated. Omega-3 PUFA promote of a reactivation.

 Save the article      

 12 kb

 
 

 

 

Зберегти статтю      

 10 kb

Функціональний стан цитохром Р-450-оксигеназної системи мікросом печінки при єкспериментальному пневмосклерозі и використанні
омега-3 поліненасичених жирних кислот
В.І. Коржов, А.М. Алфьоров, В.М. Жадан, М.В. Коржов, В.А. Вальтер

Резюме
Вивчена дія омега-3 поліненасичених жирних кислот (омега-3 ПНЖК) на оксигеназну систему мікросом печінки білих щурів з експериментальним пневмосклерозом. Омега-3 ПНЖК сприяють її реактивації.


Function state cytochrome Р-450-oxygen of system microsomas of a liver at an experimental pneumosclerosis and application Omega-3 Polyunsaturated fatty acids
V.I. Korzhov, A.N. Alferov, V.N. Zhadan, M.V. Korzhov, В.А. Valter

Summary
 The action Omega-3 of polyunsaturated fatty acids (Omega-3 PUFA) on oxidation system mycrosome of a liver white rats with an experimental pneumosclerosis is investigated. Omega-3 PUFA promote of a reactivation.

 Save the article      

 10 kb

 
 

 

 

Зберегти статтю      

 14 kb

Енергетичний обмін мітохондрій печінки при експериментальному пневмосклерозі та використанні омега-3 поліненасичених жирних кіслот
В.И. Коржов, А.Н. Алфёров

Резюме
Полярографічним методом вивчена дія омега-3 поліненасичених жирних кислот (омега-3 ПНЖК ) на біоенергетичні функції в мітохондріях печінки білих щурів з експериментальним пневмосклерозом. Омега-3 ПНЖК сприяє реактивації функції дихального ланцюга мітохондрій печінки, порушених при пневмосклерозі.


The oxidative phosphorylation in the liver mytochondria in the experimental pneiymoskleros of the animals Omega-3 polyunsaturated fatty acids
V.I. Korzhov, A.N. Alferov

Summary
The effect of Omega-3 polyunsaturated fatty acids ( Omega-3 PUFA ) on the oxidative phosphorylation in the liver mytochondria of the white rats with the experimental pneiymoskleros by polarographic method was studied. Omega-3 PUFA contributes to the reactivation of the liver mytochondria respiratori chain function in the pneiymoskleros.

 Save the article      

 14 kb

 
 

 

 

Зберегти статтю      

 11 kb

Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот при експериментальном хроническом бронхите
В.И. Коржов, А.Н. Алфёров

Резюме
Полярографическим методом изучено действие омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 ПНЖК) на монооксигеназную систему детоксикации микросом печени белых крыс с экспериментальным хроническим бронхитом. Омега-3 ПНЖК способствуют реактивации функции монооксигеназной системы детоксикации микросом печени при хроническом бронхите. 


The influence of Omega-3 polyunsaturated fatty acids on the experimental chronics bronchitis
V.I. Korzhov, A.N. Alferov

Summary
The effect of Omega-3 polyunsaturated fatty acids ( Omega-3 PUFA ) on the monooxygen system detocsikation in the liver mycrosome of the white rats with the experimental acute bronchitis by polarographic method was studied. Omega-3 PUFA contributes to the reactivation of the liver mycrosome monooxygen system detocsikation in the chronics bronchitis.

 Save clauses      

 11 kb

 
 

 

 

Зберегти статтю      

 11 kb

Коррекция омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами биоэнергетических функций митохондрий печени белых крыс с экспериментальном хроническим бронхитом.
В.И. Коржов, А.Н. Алфёров, В.Н. Жадан, В.А. Вальтер

Резюме
Полярографическим методом изучено действие омега-3 полиненасыщенных жирных кислот ( омега-3 ПНЖК ) на биоэнергетические функции в митохондриях печени белых крыс с экспериментальным хроническим бронхитом. Омега-3 ПНЖК способствуют реактивации функции дыхательной цепи митохондрий печени, нарушенных при остром бронхите. 


The correction of Omega-3 polyunsaturated fatty acids on the oxidative phosphorylation in the liver mytochondria of the animals in the experimental chronic bronchitis
V.I. Korzhov, A.N. Alferov, V.N. Zhadan, V.A. Valter

Summary
The effect of Omega-3 polyunsaturated fatty acids ( Omega-3 PUFA ) on the oxidative phosphorylation in the liver mytochondria of the white rats with the experimental chronic bronchitis by polarographic method was studied. Omega-3 PUFA contributes to the reactivation of the liver mytochondria respiratori chain function in the chronic bronchitis.

 Save clauses      

 11 kb

 
 

 

Зберегти статтю      

 9 kb

Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на монооксигеназную систему детоксикации микросом печени крыс с острым бронхитом
В.И. Коржов, А.Н. Алфёров, М.В. Коржов В.Н. Жадан, В.А. Вальтер

Резюме
Полярографическим методом изучено действие омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 ПНЖК) на монооксигеназную систему детоксикации микросом печени белых крыс с экспериментальным острым бронхитом. Омега-3 ПНЖК способствуют реактивации функции монооксигеназной системы детоксикации микросом печени при остром бронхите. 


The influence of Omega-3 polyunsaturated fatty acids on the monooxygen system detocsikation in the liver mycrosome of the animals in the experimental acute bronchitis
V.I. Korzhov, A.N. Alferov, M.V. Korzhov, V.N. Zhadan, V.A. Valter

Summary
The effect of Omega-3 polyunsaturated fatty acids (Omega-3 PUFA) on the monooxygen system detocsikation in the liver mycrosome of the white rats with the experimental acute bronchitis by polarographic method was studied. Omega-3 PUFA contributes to the reactivation of the liver mycrosome monooxygen system detocsikation in the acute bronchitis.

 Save clauses      

 9 kb

 
 

Зберегти статтю      

11 kb

Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на окислительное фосфорилирование в митохондриях печени животных при экспериментальном остром бронхите.
В.И. Коржов, А.Н. Алфёров, М.В. Коржов В.Н. Жадан, В.А. Вальтер

Резюме
Полярографическим методом изучено действие омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 ПНЖК) на окислительное фосфорилирование в митохондриях печени белых крыс с экспериментальным острым бронхитом. Омега-3 ПНЖК способствуют реактивации функции дыхательной цепи митохондрий печени при остром бронхите. 


The influence of Omega-3 polyunsaturated fatty acids on the oxidative phosphorylation
in the liver mytochondria of the animals in the experimental acute bronchitis
V.I. Korzhov, A.N. Alferov, M.V. Korzhov, V.N. Zhadan, V.A. Valter

Summary
The effect of Omega-3 polyunsaturated fatty acids (Omega-3 PUFA) on the oxidative phosphorylation in the liver mytochondria of the white rats with the experimental acute bronchitis by polarographic method was studied. Omega-3 PUFA contributes to the reactivation of the liver mytochondria respiratori chain function in the acute bronchitis.

 Save clauses      

11 kb

 

Home Пошук Про ННЦ Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


© Відділ ІКТ
ННЦ ФПА

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua