Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Астма та алергія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2022. - № 1-2.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

Підтримка Європейського респіраторного товариства в умовах військової агресії Росії в Україні
®

European Respiratory Support Society in the Face of Russia's Military Aggression in Ukraine
 

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ / ОRYGINALS

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-1-2-7-14
Ю. І. Фещенко, Л. М. Курик, Н. А. Примушко, І. П. Турчина, О. А. Канарський
Адаптаційні можливості кардіореспіраторної системи хворих на бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості та контрольованості перебігу захворювання

®

Y. I. Feshchenko, L. M. Kuryk, N. A. Primushko, I. P. Turchina, A. A. Kanarsky
Adaptation Possibilities of the Cardiospiratory System of Patients with Bronchial Asthma Depending on the Degree of Severe and Control of Condition

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-1-2-15-26
М. І. Линник, Л. О. Яшина, В. І. Ігнатьєва, Г. Л. Гуменюк, С. Г. Опімах, М. О. Полянська, І. В. Зволь, С. М. Москаленко, І. В. Чумак, Л. А. Галай, Н. А. Власова
Особливості перебігу негоспітальної пневмонії етіології (COVID-19) у пацієнтів з бронхіальною астмою

®

М. І. Lynnyk, L. A. Iashyna, V. І. Іgnatieva, G. L. Gumeniuk, S. G.Opimakh, M. A. Polianska, I. V. Zvol, S. M. Moskalenko, I. V. Chumak, L. A. Halai, N. A. Vlasova
Peculiarities of Viral Etiology (COVID-19) Community-aquired Pneumonia in Patients with Bronchial Asthma

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-1-2-27-34
Т. В. Бездітко, І. В. Новікова, Г. В. Єрьоменко, В. В. Козар, Т. В. Мижирицька
Реабілітація хворих на COVID-19 з використанням комплексу амінокислот, вітамінів та мікроелементів

®

Т. V. Bezditko, І. V. Novikova, G. V. Yeryomenko, V. V. Kozar, Т. V. Myzhyrytska
Rehabilitation of Patients with COVID-19 Using a Complex of Amino Acids, Vitamins and Microelements

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-1-2-35-42
С. Д. Юр’єв, А. І. Курченко
Oсобливості імунної відповіді у пацієнтів з цілорічним алергічним ринітом та сенсибілізацією до кліщів домашнього пилу

®

S. D. Yuriev, A. I. Kurchenko
Features of the Immune Response in Patients with Perennial Allergic Rhinitis with Sensitization to House Dust Mites

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-1-2-43-50
А. А. Суворкина, С. М. Пухлик
Диагностические особенности хронического фарингита аллергической этиологии

®

А. Suvorkina, S. M. Pukhlik
Diagnostic Features of Chronic Pharyngitis of Allergic Etiology

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ / LITERATURE REVIEW
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-1-2-51-58
В. Д. Бабаджан
Методи мультикомпонентного (мультиплексного) імуноаналізу специфічних IGE до алергокомпонентів у хворих на IGE-залежну алергію

®

V. D. Babadzhan
Methods of Multicomponent (Multiplex) Immunoassay of Specific ige to Allergocomponents in Patients with Ige-Dependent Allergy

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-1-2-59-72
О. М. Охотнікова, Л. В. Дуда, Н. Ю. Яковлева
Атопічний дерматит у дітей: диференційна діагностика (Частина 2)

®

Е. N. Оkhotnikova, L. V. Duda, N. Y. Yakovleva
Atopic Dermatitis: Differential Diagnosis (Part 2)

 

ІНФОРМАЦІЯ / INFORMATION
 

Наказ МОЗ України від 23.12.2021 № 2856
®

Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 23.12.2021 № 2856
 

Авторам публікацій у журналі «Астма та алергія»
®

For authors of publications in «Asthma and Allergy» journal
 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua