Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2021. - № 1.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDY

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-1-5-14

Ю.І. Фещенко, С. Берідзе, Дінь Тхі Хоа, В.Є. Молодцов, М.І. Гуменюк, Н. Гогореліані, Х.І. Саттаров, Н. Емухварі, Г. Лупу, Ю.М. Мостовой, Л.М. Курик, Нгуен Тхі Тху Ань
Перші дані міжнародного багатоцентрового клінічного дослідження RheoSTAT-CP0698 щодо ефективності та безпеки інфузійного розчину Реосорбілакт® у комплексній терапії пневмонії

®

Y.I. Feshchenko, S. Beridze, Dinh Thi Hoa, V.Y. Molodtsov, M.I. Gumeniuk, N. Gogoreliani, H.I. Sattarov, N. Emukhvari, G. Lupu, Y.M. Mostovoi, L.M. Kuryk, Nguyen Thi Thu Anh
The first data on international multicenter clinical study RheoSTAT-CP0698 on the efficacy and safety of Rheosorbilact® infusion in therapy of pneumonia

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-1-15-21

О.Л. Боророва
Ефективність і безпека застосування декаметоксину в комплексному лікуванні пацієнтів із вірусно-бактеріальною негоспітальною пневмонією ІІІ клінічної групи

®

O.L. Bororova
Efficacy and safety of decamethoxin use in the complex treatment of patients with viral-bacterial community-acquired pneumonia of III clinical group

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-1-22-27

В.М. Мельник, В.Г. Матусевич, І.О. Новожилова, Л.В. Веселовський, О.Р. Тарасенко, І.В. Бушура, А.М. Приходько
Ситуація з рецидивами туберкульозу легень: погляд українських учених

®

V.M. Melnyk, V.G. Matusevych, I.O. Novozhylova, L.V. Veselovsky, O.R. Tarasenko, I.V. Bushura, A.M. Prykhodko
Situation with pulmonary tuberculosis relapses: look of the Ukrainian scientists

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-1-28-36

О.А. Галушко
Застосування нового поглинача вільних кисневих радикалів едаравону у хворих на геморагічний інсульт

®

O.A. Halushko
Application of a free radical scavenger edaravone in patients with hemorrhagic stroke

 

ЛЕКЦІЯ / DISCOURSE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-1-37-44

О.Д. Ніколаєва
Абдомінальний туберкульоз

®

O.D. Nikolaeva
Abdominal tuberculosis

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

H.O. Аль-Шамсі, В. Алхаззані, А. Алхурайджі, Е.А. Комес, Р.Ф. Чемалі, М. Альмуганна, Р.А. Вольф, Н.К. Ібрагім, М.Л.К. Чуа, С.Дж. Хотте, Б.М. Мейерс, Т. Ельфікі, Г. Курільяно, К. Енг, А. Гротей, К. Ксі
Практичний підхід до ведення онкохворих під час пандемії COVID-19: спільна міжнародна група

®

H.O. Al-Shamsi, W. Alhazzani, A. Alhuraiji, E.A Coomes, R.F. Chemaly, M. Almuhanna, R.A. Wolff, N.K. Ibrahim, M.L.K. Chua, S.J. Hotte, B.M. Meyers, T. Elfiki, G. Curigliano, C. Eng, A. Grothey, C. Xie
A practical approach to the management of cancer patients during the novel COVID-19 pandemic: an international collaborative group

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST

 

АКТУАЛЬНІ ПОДІЇ / ACTUAL EVENTS

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-1-63-64

Ю.І. Фещенко, В.Г. Матусевич
Інформаційний бюлетень до Всесвітнього та Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом «Боротьба з туберкульозом – невід’ємна складова Глобального плану "Зупинити ТБ"»

®

Y.I. Feshchenko, V.G. Matusevych
Newsletter for the World and All-Ukrainian Tuberculosis Day "The fight against tuberculosis is an integral part of Global "End TB" Plan"
 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS
 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua