Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2023. - № 2.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ЮВІЛЕЙ / ANNIVERSARY

 

Вітаємо Миколу Островського з 50-річчям!
®

Congratulations to Mykola Ostrovskyі happy 50th anniversary!
 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDY

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-2-7-12

Л.І. Конопкіна, О.О. Щудро
Роль дисфункції сурфактантної системи у формуванні задишки у хворих, які перенесли пневмонію, асоційовану з COVID-19
®

L.I. Konopkina, O.O. Shchudro
The role of surfactant system dysfunction in the formation of dyspnea in patients with COVID-19-associated pneumonia

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-2-13-18

І.О. Новожилова
Соціально-психологічні особливості у хворих на туберкульоз легень
®

I.O. Novozhylova
Socio-psychological features in patients with pulmonary tuberculosis

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-2-19-27

О.М. Разнатовська, Г.Л. Гуменюк, Р.М. Ясінський, А.В. Федорець
Ідіопатичний гемосидероз легень як професійне захворювання: клінічний випадок
®

O.М. Raznatovska, G.L. Gumeniuk, R.M. Yasinskyi, A.V. Fedorec
Idiopathic pulmonary hemosiderosis as an occupational disease: a clinical case

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-2-28-35

М.С. Опанасенко, О.В. Терешкович, В.І. Лисенко, Л.І. Леванда, М.Ю. Шамрай, О.Д. Шестакова
Роль інвазивних методів у разі помилок у диференційній діагностиці туберкульозу легень і плеври: клінічні приклади
®

M.S. Opanasenko, O.V. Tereshkovych, V.I. Lysenko, L.I. Levanda, M.Yu. Shamrai, O.D. Shestakova
The role of invasive methods in errors in the differential diagnosis of tuberculosis of the lungs and pleura: clinical examples

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-2-36-39

О.Д. Ніколаєва, Г.Л. Гуменюк
Саркоїдоз органів дихання у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
®

О.D. Nikolaieva, G.L. Gumeniuk
Рulmonary sarcoidosis in HIV-infected patients

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW ARTICLE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-2-40-45

А.В. Гарницька, О.С. Орлик
Ендокринні патології в умовах проведення хіміотерапії
®

A.V. Garnytska, O.S. Orlyk
Endocrine pathologies in the conditions of chemotherapy

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-2-46-53

О.А. Міхановський, Ю.В. Харченко
Обґрунтування вибору гормонотерапії раку яєчників
®

A.A. Mikhanovskyi, Yu.V. Kharchenko
Justification of the choice of hormone therapy for ovarian cancer

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / CLINICAL CASE

 

Y. Zhou, D. Luo, L. Shao, Z. Yue, M. Shi, J. Zhang, K. Hui, J. Xiong, M. Duan
Чинники ризику гострої післяопераційної гіпертензії за великих некардіохірургічних оперативних втручань: дослідження «випадок – контроль»
®

Y. Zhou, D. Luo, L. Shao, Z. Yue, M. Shi, J. Zhang, K. Hui, J. Xiong, M. Duan
Risk factors for acute postoperative hypertension in non-cardiac major surgery: a case control study

 

МІЖНАРОДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ / INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS

 

GINA 2023: ключові зміни в новому документі
®

GINA 2023: key changes in the new document
 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS
 

 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua