Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Підсумки діяльності інституту за 2007 рік

Русская версия

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Віртуальні конференції:

питання й відповіді з проблем захворювань органів дихання

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
ІМЕНІ Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО
ЗА 2007 РІК

учений секретар інституту,
доктор медичних наук В.О. Юхимець

В 2007 році колектив інституту повністю виконав план наукових досліджень, науково-організаційної роботи та перевиконав плани клініко-діагностичної роботи та підготовки наукових кадрів.

1. СТРУКТУРА Й КАДРИ

Структура наукових підрозділів у звітному році не змінилась. Загальна чисельність працівників за бюджетом “Наука” станом на 1 січня 2008 року скоротилась й становила 123 особи. Кількість наукових співробітників – 101, у тому числі, докторів наук – 20 (серед них 14 професорів), кандидатів наук – 46.

План підготовки наукових кадрів у 2007 році, який загалом налічував 7 докторських і 23 кандидатські дисертації, виконаний на 122 %: закінчені та подані до спеціалізованих рад 11 дисертацій замість 9 за планом, у тому числі, 3 докторські.

Ефективність аспірантури за рік склала 100 % – випущено 2 аспіранти, обидва – із захистом дисертації.

2. НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

В 2007 році інститутом виконувалось 15 науково-дослідних робіт, з яких 2 були планово й успішно закінчені в установлені терміни та 1 – достроково. Серед усіх науково-дослідних робіт фундаментальних було 4, прикладних – 11.

Основні отримані результати:

 • установлено етіологічну роль вірусних збудників у виникненні інфекційних загострень ХОЗЛ, розроблений алгоритм діагностики вірусу грипу у хворих на ХОЗЛ та новий спосіб лікування його інфекційних загострень, що дозволяє на 7–10-й день лікування досягти фази ремісії в 85 % пацієнтів та скоротити середній термін загострення на 6 днів. Впровадження: підготовлені 1 проект наказу МОЗ України, 1 методрекомендації, 1 інформаційний лист, опублікована 41 наукова робота, отриманий 1 патент України на корисну модель, зроблено 27 наукових доповідей;

 • вивчений патоморфоз туберкульозу в Україні за останні 28 років за клінічним перебігом, рентгенологічними, бактеріологічними, бронхологічними змінами, ускладненнями та супутніми захворюваннями, розроблені пропозицій для уряду щодо зниження смертності від туберкульозу в умовах епідемії. Впровадження: підготовлені 1 проект наказу МОЗ України, 1 методрекомендації, опубліковані 1 монографія, 40 наукових робіт, зроблено 27 наукових доповідей, проведено 2 курсів інформації і стажування;

 • проведено перегляд національних узгоджень щодо ведення хворих бронхіальною астмою. Виконання теми перервано на вимогу замовника. Впровадження: опублікований 1 методичний посібник.

3. ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Патентоспроможні НДР із загальної їх кількості склали майже 93 % – більше ніж торік. Усього протягом року подано 12 заявок на видачу патентів України на винаходи та корисні моделі, за цей же період отримано 12 патентів на корисні моделі. Кожний четвертий науковець інституту є винахідником.

4. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.

У звітному році співробітниками інституту опубліковано 221 працю, у тому числі, 7 монографій, 6 довідників та посібників, 116 журнальних статей, 4 методрекомендацій, 5 інформаційних листів, до Бюлетеня АМН України запропоновано 2 нововведення.

5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основним джерелом найновішої медичної інформації в інституті залишався Інтернет. Протягом року вдалося в 4 рази збільшити швидкість доступу і зробити його комфортнішим для користувачів. В 2007 році інститут продовжував перебувати членом віртуального бібліотечного консорціуму в межах проекту INTAS – на жаль, віе був останнім роком цього проекту, а також членом міжнародного проекту ВООЗ HINARY і мав безкоштовний доступ до електронних версій усіх наукових журналів найвідоміших наукових видавництв. Розрахунки показали – річна вартість підписки на електронні журнали лише видавництва Elsevier складає майже 800 тис. €, а інститут витратив на колективний доступ в Інтернет лише 8 тис. грн. Продовжувала удосконалюватись локальна комп’ютерна мережа інституту, яка протягом року збільшилась на 2 робочі станції. Розширювався обсяг власної електронної Бази знань, який протягом року збільшився на третину й налічує майже 20 тис. документів. Для зручності в електронну базу знань нами була інтегрована глобальна інтелектуальна система пошуку.

6. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Протягом року інститут продовжував видавати 2 журнали – “Український пульмонологічний журнал” та журнал “Астма та алергія”, проте останній – нерегулярно. Найбільшого значення в популяризації наукових досягнень інституту має власний Web-сайт, який торік відвідало понад 100 тис. відвідувачів із різних країн світу та який уже третій рік за рейтингом займає місце в першій сотні найпопулярніших медичних сайтів України. Продовжувалась практика розсилки в електронному вигляді за підпискою наукових видань інституту, усього протягом звітного року зроблено 8 розсилок.

7. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В 2007 році частина наукових співробітників інституту продовжувала працювати на громадських засадах на центральні органи законодавчої та виконавчої влади. Протягом року інститутом підготовлено 41 пропозицію та проекти за своїм профілем для Верховної Ради, Уряду, АМН і МОЗ України, з них 16 проектів наказів та змін до наказів МОЗ України, у тому числі – перелічу лише найважливіші:

 • проект наказу МОЗ України “Про затвердження заходів щодо зниження смертності від туберкульозу”;

 • проект наказу МОЗ України “Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Пульмонологія”;

 • проект наказу МОЗ України “Про затвердження інструкції про порядок допуску до роботи в деяких професіях осіб, які хворіють на туберкульоз”;

 • проект наказу МОЗ України “Інструкція про проведення рентгенфлюорографічних оглядів”;

 • галузевий стандарт “Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання туберкульоз та ВІЛ-інфекцію”;

 • проект розділу Державної програми “Здорова дитина” на 2008 – 2011 роки;

 • аналіз роботи фтизіатричної служби України за 10 років;

 • проект положення про Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України;

 • інформація щодо норм харчування хворих на туберкульоз та інші.

Потрібно підкреслити, що з усіх цих важливих й об’ємних документів 37 підготовлені без відповідного фінансування, і лише 4 – у рамках держзамовлення на наукову продукцію. Це є порочна практика, але поки що змін у цьому становищі не передбачається.

Чільна увага приділялась науково-методичній роботі. Проведено 2 конгреси національного та міжнародного рівня, 5 науково-практичних конференцій, 1 симпозіум. На базі інституту безкоштовно підвищили кваліфікацію 978 лікарів, в т.ч., на робочих місцях 69 лікарів, на виїздних семінарах за участю провідних учених інституту підвищили кваліфікацію майже 5 тис. лікарів. Впроваджено в практику лікувальних закладів України 48 наукових розробок, зроблено 136 наукових доповідей.

8. ДІЯЛЬНІСТЬ КЛІНІКИ

В інституті функціонує клініка фтизіопульмонологічного профілю з ліжковим фондом на 410 ліжок. За профілем ліжок: фтизіопульмонологічних – 285, торакальних – 80, фтизіопедіатричних – 45.

Основні показники роботи за 2007 рік:

· число відвідувань – 29062

· проконсультовано 13110 хворих , із них:

  - дітей – 2023

  - мешканців села – 2689.

У стаціонарі проліковано всього 3332 хворих, у тому числі:

· дітей – 280

· мешканців села – 814

· тематичних хворих – 3211 (96,4 %).

Ліжко-дні: по плану – 143500, фактично виконано – 152623 (106,4 %).

Проліковано хворих – 3332, з них померло – 25.

Число днів використання ліжка – 372,3.

Середня кількість днів перебування хворого в стаціонарі – 45,5.

Обіг ліжка – 8,2.

Загальна летальність по стаціонару – 0,7 %, післяопераційна – 1,4 %.

Хірургічна активність по хірургічним відділенням – 69,8 % (563 особи), по стаціонару загалом – 16,9 %.

Упроваджено в роботу клініки 30 нових методів, з них лікування – 19, діагностики – 9, профілактики – 2.


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua