Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2022. - № 3.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / ACTUAL PROBLEMS

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-3-5-12

Ж. К’яраваллі, А. Верней, В. Осійчук, Д. Голишкін, О.Я. Дзюблик, М.І. Гуменюк, О.С. Денисов
Противірусна активність амінокапронової кислоти щодо SARS-CoV-2: огляд літератури та результати першого експериментального дослідження

®

J. Chiaravalli, A. Verneuil, V. Osiichuk, D. Golyshkin, O.Ya. Dziublyk, M.I. Gumeniuk, O.S. Denysov
Antiviral activity of aminocaproic acid against SARS-CoV-2: review of the literature and results of the first experimental study

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW ARTICLE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-3-13-20

О.А. Журило, А.І. Барбова
Сучасні алгоритми генофенотипової діагностики туберкульозу в Україні

®

O.A. Zhurylo, A.I. Barbova
Modern algorithms of geno-phenotypic diagnosis of tuberculosis in Ukraine

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDY

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-3-21-25

С.М. Недашківський, С.І. Бабак, О.А. Галушко
Вплив препаратів L-аргініну й L-карнітину на динаміку показників ендогенної інтоксикації та системного капілярного витоку у хворих з ускладненим перебігом цукрового діабету

®

S.M. Nedashkivskyi, S.I. Babak, O.A. Halushko
The effect of L-arginine and L-carnitine preparations on the dynamics of indicators of endogenous intoxication and systemic capillary leakage in patients with a complicated course of diabetes

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-3-26-34

О.К. Яковенко, М.І. Линник, І.В. Ліскіна, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, В.В. Соколов
Диференційна діагностика ускладненого перебігу пневмоній COVID-19 та інфекційних деструкцій легень

®

O.K. Yakovenko, M.I. Lynnyk, I.V. Liskina, V.I. Ignatieva, G.L. Gumeniuk, V.V. Sokolov
Differential diagnosis of the complicated course of COVID-19 pneumonias and infectious lung destruction

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-3-35-41

О.М. Рекалова, О.Р. Панасюкова, Ю.О. Матвієнко, В.М. Жадан, С.Г. Ясирь
Зміни імунологічної реактивності у хворих на туберкульоз легень на тлі алергічних і токсико-алергічних реакцій

®

O.M. Rekalova, O.R. Panasyukova, Yu.О. Matvienko, V.М. Zhadan, S.G. Yasyr
Changes in immunological reactivity of patients with pulmonary tuberculosis and allergic and toxic-allergic reactions

 

ЛЕКЦІЯ / LECTURE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-3-42-53

C.В. Зайков, А.Є. Богомолов, Н.А. Гріцова, А.П. Гришило
Менеджмент пацієнток з алергічними захворюваннями під час вагітності

®

S.V. Zaikov, A.Ye. Bogomolov, N.A. Hritsova, A.P. Grуshуlo
Management of patients with allergic diseases during pregnancy

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST

 

НАУКА ТА МЕДИЦИНА / SCIENCE AND MEDICINE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-3-57-64

П.А. Кривий, Г.Л. Гуменюк, Ю.В. Братчикова
Сергій Виноградський – великий українець

®

P.A. Kryvyi, G.L. Gumeniuk, Yu.V. Bratchykova
Serhiy Winogradsky – a great Ukrainian

 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS
 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua